Missie

Rch staat voor richting. Wij zijn richtinggevers voor richtingzoekers, richting werk, thuis en dagbesteding met als doel een hele goede bestemming voor onze cliënten. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen kansen heeft. We willen mensen met een beperking laten voelen dat ze er mogen zijn en mee kunnen doen, ongeacht hun problematiek.

Visie

De huidige maatschappij wordt steeds complexer, veeleisender en meer gericht op het individu. Veel mensen vallen daardoor buiten de boot. Dat betekent niet dat ze niet kunnen participeren. De meerwaarde van mensen met een beperking moet zichtbaar gemaakt worden. Wanneer overheden en ondernemers de meerwaarde inzien van maatschappelijke participatie realiseren we kansen voor mensen met een beperking. Dit vraagt om het wegnemen van vooroordelen, het ontlasten bij administratieve lasten en het zorg dragen voor een goede match.

Maatschappelijk betrokken ondernemers en gemeenten realiseren vanuit eigen motivatie nu al kansen voor deze mensen.

Ambitie

Wij willen het beste in iedereen naar boven halen. Wij zijn geslaagd als we bekendheid hebben bij iedereen die ons nodig heeft. Als we een cliënt duurzaam hebben geplaatst in een passende betaalde baan. Als cliënten grip hebben op hun leven en zich kunnen handhaven in de maatschappij.

Wij zijn geslaagd als er een mooie afspiegeling op de reguliere arbeidsmarkt is tussen mensen die (hoog) opgeleid zijn en mensen met beperkingen.

Richtinggevers