Verwijzers

Rch staat voor richting. Wij zijn richtinggevers, richting werk, thuis en dagbesteding met als doel een hele goede bestemming voor onze cliënten. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen kansen heeft. De eindbestemming bereiken gaat niet zonder een gezonde samenwerking met verwijzers. In dit deel van de website kun je als verwijzer alle relevante informatie vinden over onze werkwijze richting werk, thuis en dagbesteding.

Onze cliënten?

Mensen (18+) met een verstandelijke dan wel psychische beperking of een combinatie van deze.

Ons specialisme?

Mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met een stoornis in het autistisch spectrum of een aanverwante stoornis.

Richtinggevers